Pinzgauertyren Ivik

Et par Pinzgauerkvier sammen med nogle malkekvægskvier og -køer samt en enkelt Anguskvie.

En af 2015's Pinzgauerkalve

I 2013 fik vi de 2 første dyr af kvægracen Pinzgauer - kvien Haplo og tyrekalven Ivik. Senere er endnu et par kvier kommet til. 

Pinzgauer er en lille kvægrace i Danmark. Forhåbentlig vil mange flere få øje på denne utrolig rolige og omgængelige kvægrace i fremtiden.

Racen Pinzgauer stammer fra Østrig og de første køer kom til DK i 2003. I Østrig er racen en toformålsrace, da de både kan bruges som malkekvæg og kødkvæg. Det er en kvægrace med et utroligt godt temperament og meget velsmagende kød.