I foråret 2017 flyttede en lille flok får ind. De er allerede faldet godt til.

Roma og et af hendes kid fra 2014

Tidligere havde vi Nubiske geder. De sidste er nu tilbage hos den avler hvor vi fik dem fra og vi har i stedet fået får her i foråret 2017.