Bøgely i vinterdragt. Bøgely har navn efter den store blodbøg midt i billedet.

Bøgely er et mindre fritidslandbrug beliggende i landsbyen Ørslev nord for Slagelse ved Tude Å. Nogle kalder også kærligt Bøgely for ”farmen”. Udover alle Bøgely’s to- og firbenede dyr, så består familien af Stig, Sara og Mikkel.

Stig på Roskilde Dyrskue 2013

Stig er uddannet landmand (driftsleder med grønt diplom), landbrugstekniker, og åmand plus diverse efteruddannelse indenfor bl.a. bestemmelse af vandløbskvalitet. Stig er ansat i Slagelse Kommune, hvor det handler om bl.a. åmandsopgaver i kommunens vandløb, hegningsprojekter, naturpleje, vandløbsopmåling mv. Fritiden går med alle de mange små og store projekter på Bøgely samt avl og udstilling mv.

Sara på Roskilde Dyrskue 2013

Sara, som er født og opvokset på Langeland, er uddannet biolog og er ansat på Syddansk Universitet i Odense som adjunkt, hvor hverdagen går med undervisning, vejledning af studerende, foredrag og ikke mindst forskning indenfor bl.a. udvikling af metoder til rensning af afstrømmende regnvand, metoder til sørestaurering samt sø- og vandløbsøkologi generelt. Fritiden går med stort og småt på Bøgely, bestyrelsesarbejde, opdatering af hjemmesiden mv.

 

Mikkel på 2 år. Han sætter stor pris på at være med til at fodre.